Stop ACTA
Sanottua

Suomen mepit

Satu Hassi

Blogissaan 11.2.2012

ACTA-sopimukseen liittyneet valtiot sitoutuisivat määräämään teleyhtiöt katkaisemaan nettiyhteyden niiltä, jotka ovat ladanneet tekijänoikeuksien alaisia tiedostoja. Tämä on yliampumista ja pakottaisi teleyhtiöt poiliiseiksi.
...
Musiikin, tekstin ynnä muun tekijöille kuuluu maksuun työnsä käyttämisestä. Mutta siihen pitää löytää jokin muu keino kuin ruveta rakentamaan nettiin poliisivaltiota.

Anneli Jäätteenmäki

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 15.2. Hallinnon avoimuus ei toteudu EU:ssa.

Avoimuuden edistäminen EU:n päätöksenteossa on ollut yksi Suomen päätavoitteista koko EU-jäsenyytemme ajan. Suomi on ollut aktiivinen avoimuutta ja hyvää hallintoa koskevissa asioissa. Suomen ja muiden Pohjoismaiden ansiosta EU:n avoimuus on vuosien mittaan edennyt pienin askelin. Avoimuus on paras keino edistää demokratiaa ja kansalaisvaikuttamista.
...
Runsaat kaksi vuotta sitten voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen seurauksena avoimuudesta tuli oikeudellisesti sitova kansalaisten perusoikeus. Päätökset pitää tehdä avoimesti ja lähellä kansalaisia. Kansalaisten oikeus tutustua asiakirjoihin voidaan evätä vain tiukasti rajatuissa poikkeustapauksissa.

Kysymys Euroopan parlamentin täysistunnossa komissaari Barnierille väärentämisen vastaisesta sopimuksesta, ACTAsta. Sopimusta on arvosteltu muun muassa siitä, että sitä on valmisteltu salassa, ja että se painottaa tuotemerkkisuojaa internetin käyttäjien yksilönvapauksien kustannuksella. Euroopan parlamentin puhemieskin ilmaisi näistä huolensa. Parlamentti äänestää sopimuksesta kesällä 2012.

Liisa Jaakonsaari

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa la 18.2.

Euroopan parlamentin demariryhmä on tyytymätön paitsi Actan salakähmäiseen, parlamentin syrjäyttäneeseen valmisteluun myös suurelta osin sopimuksen sisältöön.
...
Actaan sisältyy niin paljon ongelmakohtia, että Euroopan parlamentin demariryhmä ei tule sopimusta hyväksymään. Uudet neuvottelut on aloitettava läpinäkyvästi puhtaalta pöydältä.